(1)
Rutkowski, M. Nazwy w dyskursie – w kontekście Koncepcji wtórnej oralności. 10.14746/ 2017, 24, 145-158.