Hau, A., & Wądołowska-Lesner, K. (2018). Obywatelstwo i narodowość w językowym obrazie świata młodzieży. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 47-58. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.3