Kuć, J. (2018). Lingwistyczna charakterystyka kontraktu jako gatunku na przykładzie mowy propinacyjnej z XIX wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 73-84. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.5