Kulwicka-Kamińska, J. (2018). Piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 85-110. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.6