Walczak, B. (2018). Zofia Zierhofferowa jako historyk języka polskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 305-308. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.18