Olchowa, G. (2018). O polskich i słowackich depeszach kondolencyjnych w związku z atakami terrorystycznymi. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 139-149. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.8