Rypel, A. (2018). Kupieckie ogłoszenia prasowe zamieszczane w „Dzienniku Bydgoskim” z lat 1907–1914 – rekonesans badawczy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 181-198. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/13971