Walczak, B. (2018). Władysław Kuraszkiewicz – uczony i nauczyciel. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 281-288. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.18