Walczak, B. (2019). Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2018, ss. 346. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(2), 347-351. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.2.18