Breza, E. (2013). Trójca Święta w „Hymnach kościelnych” i w pieśniach kościelnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 73-83. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.8