Dubisz, S. (2013). Integracja językowa w dziejach polszczyzny. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 85–97. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.9