Łapicz, C. (2013). Niezwykłe losy pierwszego drukowanego przekładu Koranu na język polski. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 129–143. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.12