Piotrowicz, A., Witaszek-Samborska, M., & Walczak, B. (2013). Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 173–181. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.15