Wojtak, M. (2013). Współczesnej publicystyki prasowej oblicza różne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 205–220. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.18