Bień, J. S. (2019). Traktat Parkosza. Eksperymentalna edycja elektroniczna. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), 27–69. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.2