Grzelka, M., & Kula, A. (2019). Anarchizm w „Homku” Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w kontekście mowy wrogości. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), 71-84. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.3