Łuc, I. (2019). Gwarowy leksem gryfny jako modny komponent kultury konsumpcyjnej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), 85-100. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.4