Witkowska, K. (2019). O wybranych funkcjach trybu rozkazującego zwrotów frazeologicznych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), 189-202. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.10