Walczak, B. (2019). Eliza Grzelak, O „prawdach” w czasach postprawdy. Perspektywa komunikologiczna, Wydawnictwo Rys, Poznań 2019, ss. 325. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), 219-224. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.12