Osiewicz, M. (2013). Oboczność mię cię się // mie cie sie w Księgach o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(1), 127-148. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.1.8