Borowiec, K., Kuźmicki, M., & Masłej, D. (2015). Kontakty polsko-czeskie na tle literatury psałterzowo-biblijnej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 35-54. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.2