Dunaj, B. (2015). Zwięzła historia języka polskiego – założenia opisu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 69-80. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.4