Kość, J. (2015). Tekst pozwu sądowego w polskiej kodyfikacji prawa magdeburskiego z XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 91-106. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.6