Nowowiejski, B. (2015). Dawne słowniczki gwarowe jako źródło do historii języka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 169-184. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.11