Sokólska, U. (2015). Etymologiczne zabawy Juliana Tuwima. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 235-252. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.15