Wydra, W. (2015). Dwa teksty staropolskie z przełomu XV i XVI wieku. Dekalog i Oracio contra Febrem. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 281-290. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.18