Janicka, I. (2009). Komunikacja niewerbalna Koreańczyków na tle tradycji kulturowej. Perspektywa glottodydaktyczna. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 9-21. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.1