Skibski, K., & Szczyszek, M. (2009). Nowe formy wyrazowe dla tradycyjnych znaczeń leksykalnych. O wariantywności słowotwórczej i leksykalnej we współczesnej polszczyźnie (na podstawie badań ankietowych). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 35–56. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.3