Spychała-Reiss, M. (2009). Językowy obraz kobiety w prasie dla pań (na przykładzie „Zwierciadła”, „Przyjaciółki” i „Cosmopolitan”). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 77-100. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.5