Kołodziejczyk-Trawińska, A. (2009). Społeczeństwo poznańskie z perspektywy onimicznej – wstępna rekonstrukcja badawcza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 153–167. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.9