Motyl, A. (2009). Wokół dyskusji o kondycji polskiego języka literackiego w XVII wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 205–221. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.12