Sarnowska-Giefing, I. (2009). Maria Czaplicka-Jedlikowska, Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, ss. 288. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 263–267. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.14