Szymborska, M. (2009). Jolanta Sławek, Czytelnik uwolniony? Perswazja w informacji prasowej, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, ss. 160. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 283–287. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.18