Walczak, B. (2009). Ewa Woźniak, Ofiary i krzywdziciele. Studium postaci w przedtrydenckim piśmiennictwie pasyjnym. Analiza językoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 328. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 289–292. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.19