Wiatrowski, P. (2009). Konferencja naukowa z okazji VIII Dnia Papieskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 293-295. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.20