Krygier-Łączkowska, A. (2009). Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku 2007. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 297-303. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.21