Handke, K. (2010). O niektórych animizacjach i personifikacjach w twórczości Stefana Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 73-82. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.7