Piotrowicz, A., & Witaszek-Samborska, M. (2010). Nazwy osób (ze względu na cechy psychiczne) w polszczyźnie miejskiej Poznania. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 213-226. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.19