Rybka, M., & Sławek, J. (2010). „Szczęście to przemijanie/ nam też zniknąć trzeba” – kilka uwag o przemijaniu w poezji ks. Jana Twardowskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 241-257. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.21