Grzelka, M. (2010). O kształcie debaty publicznej (casus intelektualisty). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 41-52. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.3