Kołodziejczyk, M. (2010). Znajomość frazeologii regionalnej wśród poznaniaków. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 53-68. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.4