Kula, A. (2010). Redundancja w mediach. Rozważania wstępne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 69-79. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.5