Nowowiejski, B. (2010). W sprawie wpływów języka niemieckiego na polszczyznę. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 113-129. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.8