Wardzała, K. (2010). Komentarz jako gatunek w telewizyjnych programach informacyjnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 151-162. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.11