Mariak, L. (2010). „O zachowaniu się przy stole”, czyli językowa kreacja obyczajów biesiadnych w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 205-228. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.14