Kołodziejczyk, M. (2010). Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 316. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 286-291. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.22