Graf, M. (2010). Konferencja „Miasto w perspektywie onomastyki i historii”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 307-312. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.26