Skibski, K. (2010). Problem semantycznych innowacji frazeologicznych w tekstach literackich. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 139-150. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.10