Jachimowska, K. (2019). Kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci z zaburzeniami słuchu w kontekście wzorca gatunkowego SMS-a. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 61-74. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.4