Osiewicz, M. (2019). Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników w Księgach o gospodarstwie Piotra Krescentyna (Kraków 1549, Helena Unglerowa). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 175-194. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.13